Kdo je salesiánský animátor 


Když Don Bosco začínal svou činnost, pomáhali mu v jeho oratoři samotní mladí, o které se staral. Když zakládal kongregaci salesiánů, pozval do ní mladé muže, kteří měli 17 let a celou kongregaci postavil na nich. Salesiánské týmy i dnes tvoří lidé, kteří svůj čas věnují dětem a mladým a podílejí se tak na původní myšlence Dona Boska – ukázat mladým lidem, jak moc je má Bůh rád.

Kromě mnoha zaměstnanců, vychovatelů a sympatizantů z řad dospělých se na salesiánském výchovném díle podílí samotní mladí. V salesiánském prostředí jim říkáme animátoři. Pomáhají v salesiánských organizacích, dávají ze sebe to nejlepší a dostávají ještě víc: partu kamarádů, zkušenosti a zážitky pro svůj vlastní život.<

Všichni tito lidé, ať už mladší nebo starší, tvoří kolem salesiánských děl tzv. výchovně pastorační společenství.
  Prosím čekejte...